-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-02 18:48:01 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Болдмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Хэрлэнчимэг
Хариуцагч: Өвөрхангай аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Түвшинжаргал
А.Түвшинтулга
2024-07-01 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
2 2024-07-02 18:47:52 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Болдмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Хэрлэнчимэг
Хариуцагч: Өвөрхангай аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Түвшинжаргал
А.Түвшинтулга
2024-07-01 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
3 2024-07-02 18:46:09 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Булган тээх ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баттулга
Гуравдагч этгээд: Д.Жаргалсайхан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Б.Одонтуяа
2024-07-01 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2024-07-02 18:44:45 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Баярбат
Хариуцагч: Архангай аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга
Гуравдагч этгээд: Б.Одончимэг
А.Түвшинтулга
2024-06-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
5 2024-06-24 19:29:23 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Дэлгэрмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: В.Удвал
Хариуцагч: Архангай аймгийн Боловсрол,шинжлэх ухааны газрын дарга
Б.Одонтуяа
2024-06-24 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
6 2024-06-17 10:38:43 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Эрдэнэцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Батмөнх
Гуравдагч этгээд: Хангайн хөрс ХХК
Гуравдагч этгээд: А.Эрдэнэбат
Гуравдагч этгээд: Ж.Дарханбаатар
Гуравдагч этгээд: Р.Үрчиг
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Одонтуяа
2024-06-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
7 2024-06-17 10:36:02 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Дэлгэрмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: В_Удвал
Хариуцагч: Архангай аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга
Хариуцагч: Архангай аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга
Б.Одонтуяа
2024-06-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 7 хурал байна.