-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-03 12:23:36 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Бямбаням
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Чулуунбаатар
Г.Болормаа
Д.Ганзориг
2024-07-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
2 2024-07-03 11:25:35 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Бүдхорол
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Доржжүгдэр
Хариуцагч: Н.Маргад-Эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Г.Болормаа
Д.Ганзориг
2024-07-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
3 2024-07-03 11:25:16 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Бүдхорол
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Доржжүгдэр
Хариуцагч: Н.Маргад-Эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Г.Болормаа
Д.Ганзориг
2024-07-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/

Нийт 3 хурал байна.