-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-18 20:16:29 Архангай аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Эрдэнэчимэг нар
Хариуцагч: У.Чанрав нар
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхбат
Өмгөөлөгч: С.Тэгшжаргал
Өмгөөлөгч: У.Лувсандорж
Өмгөөлөгч: Р.Пүрэвлхам
Өмгөөлөгч: Б.Гомбодорж
Өмгөөлөгч: Э.Түвшинбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Надин-Эрдэнэ
Т.Даваасүрэн
2024-06-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.2/
2 2024-06-18 20:16:26 Архангай аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Эрдэнэчимэг нар
Хариуцагч: У.Чанрав нар
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхбат
Өмгөөлөгч: С.Тэгшжаргал
Өмгөөлөгч: У.Лувсандорж
Өмгөөлөгч: Р.Пүрэвлхам
Өмгөөлөгч: Б.Гомбодорж
Өмгөөлөгч: Э.Түвшинбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Надин-Эрдэнэ
Т.Даваасүрэн
2024-06-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.2/
3 2024-06-18 09:48:59 Архангай аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Т.Даваасүрэн
2024-06-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
4 2024-06-18 09:47:55 Архангай аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Орон нутгийн өмчийн газар
Хариуцагч: Эх голомтын илч ХХК
Т.Даваасүрэн
2024-06-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/

Нийт 4 хурал байна.