-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-02 15:43:15 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: батсүх
Ц.Энхжаргал
2024-07-01 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-07-02 12:21:23 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Нацагдорж
Ц.Энхжаргал
2024-07-01 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-07-02 12:00:59 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Адилбаяр
Ц.Энхжаргал
2024-07-02 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
4 2024-07-01 16:51:36 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: одончимэг
Ц.Энхжаргал
2024-07-01 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-07-01 11:10:17 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: цагаанбар
Ц.Энхжаргал
2024-07-01 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-06-18 16:36:48 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хүрлээ
Ц.Энхжаргал
2024-06-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 6 хурал байна.