-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-09 18:28:03 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Батжаргал
Прокурор: Э.Нэргүй
Хохирогч: Н.Наранцэцэг
З.Ууганбаяр
2024-07-18 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
2 2024-07-09 18:26:53 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Болд
Прокурор: Э.Нэргүй
Хохирогч: Б.Тэндээмий
З.Ууганбаяр
2024-07-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2024-07-09 18:20:19 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Очирсүх
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-07-09 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-07-09 18:17:06 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Оюунцэцэг
Прокурор: Э.Нэргүй
Хохирогч: Л.Нямцэрэн
З.Ууганбаяр
2024-07-09 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-07-09 17:34:24 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Ариунболд, Ж.Саранчимэг
Прокурор: Э.Нэргүй
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ш.Эрдэнэсувд
З.Ууганбаяр
2024-07-09 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-07-09 16:23:17 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Отгонбаатар
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Сайнжаргал
Хохирогч: Ц.Ариунзул
З.Ууганбаяр
2024-07-09 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-07-09 15:10:39 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Даваадалай
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Хохирогч: Н.Мөнхжаргал
З.Ууганбаяр
2024-07-09 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-07-09 09:28:07 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Ганхүү
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Б.Төрболд
2024-07-09 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-07-08 16:23:18 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Мөнхсүх
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Хохирогч: Б.Сангад
З.Ууганбаяр
2024-07-08 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-07-08 15:42:54 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Эрдэнэ-Оюун
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Хохирогч: Ж.Содном
З.Ууганбаяр
2024-07-08 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-07-08 14:41:29 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Золбоо
Улсын яллагч: О.Одончимэг
Хохирогч: Э.Лхагвасүрэн
Б.Төрболд
2024-07-17 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
12 2024-07-08 12:51:23 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Алтангадас
Улсын яллагч: О.Эрхэмбаяр
Өмгөөлөгч: О.Алтанчулуу
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Т.Дашцэрэн
Иргэний нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Чимэддулам
Б.Төрболд
2024-07-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-07-04 12:52:20 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: О.Одончимэг
Яллагдагч: Н.Отгон, Н.Ууганбаяр
Хохирогч: Ж.Баттулга
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Оюунтунгалаг
Б.Төрболд
2024-07-04 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
14 2024-07-04 12:09:22 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Дүүрэнбилэг
Яллагдагч: Ц.Мөнхбат
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Б.Батбаяр, Э.Эрдэнэцэцэг
Б.Төрболд
2024-07-04 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
15 2024-07-04 09:33:56 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Батбаяр
Улсын яллагч: О.Одончимэг
З.Ууганбаяр
2024-08-18 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 32 хурал байна.