-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-09 17:25:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Цэрэнтогтох
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-07-09 17:18:44 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Түмэнтөгс
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-07-09 15:56:40 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Сүлд-Эрдэнэ
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-07-09 15:28:29 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Шүүгдэгч: Л.Хишигбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-07-09 12:06:33 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Шүүгдэгч: Ц.Ганбат
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-07-09 11:37:26 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Оюунцэцэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Батболд
Шүүгдэгч: Г.Чинбат
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-07-09 11:01:26 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Шүүгдэгч: Л.Оюунзул
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-07-09 09:54:55 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Э.Ундармаа
Өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Шүүгдэгч: Б.Батжаргал
Г.Намуунтуяа
2024-07-09 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-07-04 18:30:41 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Амарцэнгэл
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-07-04 18:25:26 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Мөнхбат
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:07 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-07-04 18:21:39 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Х.Ариунсанаа
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-07-04 18:16:00 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Баяржаргал
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:22 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-07-04 18:10:56 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Солонго
Зөрчилд холбогдогч: Г.Мэндбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-07-04 18:06:20 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхтүвшин
Зөрчилд холбогдогч: Э.Эрдэнэбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 13:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-07-04 18:00:59 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Т.Энхболд
Зөрчилд холбогдогч: О.Мөнхболд
Г.Намуунтуяа
2024-07-04 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 97 хурал байна.