-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-04 11:17:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Түвшинжаргал
Х.Тасхын
2024-07-04 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-07-04 10:57:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Саран
Х.Тасхын
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-07-26 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
3 2024-07-04 10:41:54 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Жаргалсайхан
Хариуцагч: Ж.Түмэндэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Х.Тасхын
2024-07-04 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-07-04 10:41:50 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Жаргалсайхан
Хариуцагч: Ж.Түмэндэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Х.Тасхын
2024-07-04 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-06-25 10:43:03 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Цагаанцоож
Б.Раушан
2024-06-20 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-06-25 10:39:14 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Ариунтунгалаг
Б.Раушан
2024-06-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2024-06-20 12:11:35 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Я.Отгонбаяр
Б.Раушан
2024-06-20 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2024-06-20 12:09:26 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Адъяабазар
Б.Раушан
2024-06-20 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-06-20 12:07:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Нямтуяа
Б.Раушан
2024-06-20 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-06-14 13:07:42 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ганзориг
Хариуцагч: Ж.Батсайхан
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-03-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-06-14 11:43:55 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Очирбат
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-05-03 16:42 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-06-14 10:49:03 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Намшир
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-06-14 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-06-14 10:29:41 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Төлеу
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Д.Алимаа
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-06-14 08:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-06-13 15:45:47 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Тэрбиш
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-06-13 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-06-13 15:44:45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хаан банк ХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Самдандагва
Хариуцагч: Б.Болдбаатар
Хариуцагч: Б.Эрдэнэбилэг
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-06-13 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 17 хурал байна.