-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-04 13:59:24 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх В.Цэцэнбилэг
2024-07-04 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-07-04 13:57:38 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх В.Цэцэнбилэг
2024-07-04 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
3 2024-07-04 13:56:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: М.Батболд
Өмгөөлөгч: В.Гэрэлт-Од
Шүүгдэгч: Ц.Аюурзана
Шүүгдэгч: М.Ганболд
В.Цэцэнбилэг
2024-07-04 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
4 2024-07-04 11:45:43 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: Г.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Мандах
Шүүгдэгч: Н.Цэвэгдорж
В.Цэцэнбилэг
2024-07-04 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
5 2024-07-04 11:16:08 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Батдорж
Прокурор: Б.Мээпам
В.Цэцэнбилэг
2024-07-04 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
6 2024-06-19 15:02:18 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Т.Тулгабат
В.Цэцэнбилэг
2024-06-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
7 2024-06-19 10:32:39 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх В.Цэцэнбилэг
2024-06-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
8 2024-06-19 10:29:17 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: М.Пүрэвцогт
В.Цэцэнбилэг
2024-06-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
9 2024-06-18 14:29:16 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Мээпам
Зөрчилд холбогдогч: Э.Паньджүний
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
10 2024-06-18 14:24:13 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Мээпам
Зөрчилд холбогдогч: Э.Гансүх
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
11 2024-06-18 12:11:15 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Санжидмолом
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
12 2024-06-18 10:16:14 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Л.Ванчигсүрэн
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
13 2024-06-18 10:16:10 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Л.Ванчигсүрэн
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
14 2024-06-18 10:16:07 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Л.Ванчигсүрэн
В.Цэцэнбилэг
2024-06-18 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

Нийт 14 хурал байна.