-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-25- 2024-06-25)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-14 15:17:49 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Утга Уул ХХК, захирал Г.Болдбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Ариун-Эрдэнэ
Хариуцагч: ГАА-н Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч М.Өнөржаргал
Ч.Оюунсүрэн
2024-06-14 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
2 2024-06-06 13:00:16 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Жи гоулд" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Очир
Хариуцагч: ГАА-н Нэгдсэн эмнэлэг- захирал Ш.Мэндсайхан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Амартүвшин
Ч.Оюунсүрэн
2024-06-06 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Дахин шинэ акт гаргах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн.
3 2024-06-06 13:00:11 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Жи гоулд" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Очир
Хариуцагч: ГАА-н Нэгдсэн эмнэлэг- захирал Ш.Мэндсайхан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Амартүвшин
Ч.Оюунсүрэн
2024-06-06 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Дахин шинэ акт гаргах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн.
4 2024-06-04 18:51:19 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Батсайхан
Хариуцагч: ГАА-н Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Лхагважаргал
Ч.Оюунсүрэн
2024-06-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2024-06-04 15:21:51 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Батсайхан
Хариуцагч: ГАА-н Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Лхагважаргал
Ч.Оюунсүрэн
2024-06-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 5 хурал байна.