-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-22- 2024-06-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-21 19:42:00 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Ганбаяр
Гуравдагч этгээд: Б.Рэнцэндорж
Т.Байгалмаа
2024-05-31 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлээ татан авсан.
2 2024-06-21 10:32:35 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Батхүү
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Галтогтох
Хариуцагч: Ц.Тажив
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Т.Байгалмаа
2024-06-21 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-06-20 14:31:34 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Солонго
Хариуцагч: З.Тунгалаг
Иргэдийн төлөөлөгч: С.Тогтох
Т.Байгалмаа
2024-06-20 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
4 2024-06-20 10:50:42 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Батмөнх
Хариуцагч: Г.Энхбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Мөнхбат
Иргэдийн төлөөлөгч: А.Бямбацэцэг
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
5 2024-06-20 09:49:37 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сүх-Индэр ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Даваахүү
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Хариуцагч: ТОУУ ХХК
Хариуцагч: Н.Төмөрчөдөр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Ариунболд
Иргэдийн төлөөлөгч: Д.Бадамгарав
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
6 2024-06-18 16:06:17 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сувд шилтгээн ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Бадамцэцэг
Хариуцагч: Ж.Ганзул
Хариуцагч: Э.Пүрэвдорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
2024-06-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
7 2024-06-18 11:04:37 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Оюунцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Эрдэнэбат
Нэхэмжлэгч: "ДБЭХС" ТӨХК
Хариуцагч: "Си Ий Ай Эм" ХХК
Т.Байгалмаа
2024-06-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
8 2024-06-18 11:03:22 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Оюунцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Эрдэнэбат
Нэхэмжлэгч: "ДБЭХС" ТӨХК
Хариуцагч: "Си Ий Ай Эм" ХХК
Т.Байгалмаа
2024-06-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
9 2024-06-17 15:38:08 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Ариунгэрэл
Хариуцагч: З.Тунгалаг
С.Ганчимэг
2024-06-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-06-17 09:14:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Амаржаргал
Хариуцагч: Д.Алтанхуяг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Болдбаатар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Т.Байгалмаа
2024-06-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
11 2024-06-14 14:48:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Мөнх-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Даваацэрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Мөнхгэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Мөнхбат
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Нямдаваа
Хариуцагч: Ц.Ганцэцэг
Т.Байгалмаа
2024-06-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-06-14 11:13:12 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баатархүү
Хариуцагч: Ю.Энхжаргал
Т.Байгалмаа
2024-06-14 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-06-12 16:24:44 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Намуун
Гуравдагч этгээд: А.Энхбаатар
Т.Байгалмаа
2024-06-12 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-06-12 16:00:25 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Гуравдагч этгээд: Д.Баттулга
Т.Байгалмаа
2024-06-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-06-12 15:55:46 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Гуравдагч этгээд: Д.Оюунхүү
Т.Байгалмаа
2024-06-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/

Нийт 31 хурал байна.