-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-19- 2024-06-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-19 16:53:37 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Амартүвшин
Зөрчилд холбогдогч: Н.Манжийлаа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Бямбацэрэн
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-19 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-06-19 16:37:24 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Амартүвшин
Зөрчилд холбогдогч: М.Батсайхан
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Бямбацэрэн
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-19 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
3 2024-06-14 15:35:37 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Ж.Батболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Адьяасүрэн
Хохирогч: Ж.Бат-Эрдэнэ
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирогч ирээгүй
4 2024-06-13 17:09:12 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Эрдэнэбат
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Ганцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсайхан, Ц.Бат-Өлзий
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Даваасүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Иргэний хариуцагч: Д.Ганцэцэг
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-13 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
5 2024-06-12 17:12:51 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Н.Сумъяахүү
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Цэрэнчимэд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
6 2024-06-11 15:21:08 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Алимаа
Шүүгдэгч: М.Цэрэнсандаг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Хохирогч: А.Отгонцэцэг
Хохирогч: М.Алтангэрэл
Иргэний нэхэмжлэгч: Х.Мөнхзул
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-11 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
7 2024-06-05 15:19:20 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: В.Дэлгэрмаа
Зөрчилд холбогдогч: Э.Чулуунтогтох
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Наранбат
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ё.Бямбазаяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: О.Энхтөр
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-05 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
8 2024-06-04 14:54:42 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Нэргүй
Шүүгдэгч: Ц.Балжинням
Хохирогч: Б.Эрдэнэцогт
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-04 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
9 2024-06-04 12:18:18 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Н.Сумъяахүү
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Цэрэнчимэд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
10 2024-06-04 11:11:56 Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Эрдэнэбат
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Ганцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсайхан, Ц.Бат-Өлзий
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Даваасүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Иргэний хариуцагч: Д.Ганцэцэг
Л.Нямдорж
Б.Цэрэнпүрэв
Н.Энхмаа
2024-06-13 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 10 хурал байна.