-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-17- 2024-06-17)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-17 11:50:15 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Цогтгэрэл
Прокурор: Н.Цогням
Д.Батцэнгэл
2024-06-24 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
2 2024-06-17 11:03:10 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Наранжаргал
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Л.Бор
Д.Батцэнгэл
2024-06-17 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-17 10:16:32 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Дорждэрэм
Прокурор: Н.Цогням
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Өмгөөлөгч: Ц.Баярмаа
Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2024-04-04 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
4 2024-06-14 11:34:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Золбоо
Шүүгдэгч: А.Эрхэмжаргал
Прокурор: Н.Цогням
Ч.Байгалмаа
2024-06-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-14 10:19:42 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Баянмөнх
Шүүгдэгч: Г.Мөнхбаатар
Шүүгдэгч: Н.Бат-Оргил
Прокурор: Н.Цогням
Ч.Байгалмаа
2024-06-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-12 13:10:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Нацагсүрэн
Прокурор: Ж.Энхбат
Ч.Байгалмаа
2024-06-11 15:01 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-12 11:00:48 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Мөнхтогтох
Прокурор: Н.Цогням
Өмгөөлөгч: Г.Чингис
Д.Батцэнгэл
2024-06-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-11 16:40:29 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Золбоо
Шүүгдэгч: А.Эрхэмжаргал
Прокурор: Н.Цогням
Ч.Байгалмаа
2024-06-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
9 2024-06-11 15:01:29 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Нацагсүрэн
Прокурор: Ж.Энхбат
Ч.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
10 2024-06-11 14:50:27 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Цэнд-Аюуш
Прокурор: Ж.Энхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Ч.Байгалмаа
2024-08-27 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
11 2024-06-06 10:43:45 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Пүрэвдаваа
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Э.Санчирбал
Өмгөөлөгч: Б.Дашдорж
Б.Гэрэлмаа
Ч.Байгалмаа
2024-09-05 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
12 2024-06-03 16:41:39 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Амаржаргал
Шүүгдэгч: Т.Бөхтулга
Шүүгдэгч: Г.Пүрэвдалай
Шүүгдэгч: Б.Хөххүү
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Г.Дуламсүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Цогжавхлан
Д.Батцэнгэл
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-06-03 10:38:44 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Мөнхтулга
Шүүгдэгч: Б.Цэнд-Аюуш
Шүүгдэгч: С.Өсөхбаяр
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Батбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Мэндээ
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2024-07-02 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
14 2024-05-30 10:46:32 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Нацагсүрэн
Прокурор: Ж.Энхбат
Ч.Байгалмаа
2024-06-11 15:01 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2024-05-28 13:37:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Болдбаатар
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: Г.Чингис
Д.Батцэнгэл
2024-05-28 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 28 хурал байна.