-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-14 17:09:59 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхзаяа
Хариуцагч: Б.Цогт-Орших
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ө.Эрдэнэ-Очир
Б.Баярмаа
2024-06-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
2 2024-06-10 11:54:09 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Мөнхбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Лхагвадорж
Хариуцагч: Б.Жавхланбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Зулцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Эрдэнэтуяа
Б.Баярмаа
2024-06-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2024-06-07 15:38:44 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Очирбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Болдбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Очирпүрэв
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Эрдэнэбаяр
Б.Баярмаа
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2024-06-07 15:34:59 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхзаяа
Хариуцагч: Б.Цогт-Орших
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ө.Эрдэнэ-Очир
Б.Баярмаа
2024-06-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2024-06-07 15:34:56 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхзаяа
Хариуцагч: Б.Цогт-Орших
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ө.Эрдэнэ-Очир
Б.Баярмаа
2024-06-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
6 2024-06-04 09:04:21 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Очирбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Болдбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Очирпүрэв
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Эрдэнэбаяр
Б.Баярмаа
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
7 2024-05-21 17:30:10 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ганбаяр
Хариуцагч: Х.Хүрэл-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Эрдэнэбат
Б.Баярмаа
2024-05-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

Нийт 7 хурал байна.