-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-03 16:52:51 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Гүрт улам ундрам" ХХК Д.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Цэрэндагва
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Мөрөн, н.Дэлгэрдалай
Гуравдагч этгээд: "Түмэн зул энержи" ХХК А.Отгонсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Нэмэхбаяр
Л.Одбаатар
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
2 2024-06-03 10:02:38 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Гацуурт Хүнс ХХК
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Батсүх
Хариуцагч: ХУБ Д.Машбат
Л.Одбаатар
2024-06-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
3 2024-05-27 15:14:39 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Гацуурт Хүнс ХХК
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Батсүх
Хариуцагч: ХУБ Д.Машбат
Л.Одбаатар
2024-06-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2024-05-27 11:12:52 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Машбат
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хариуцагч: Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Ганчимэг, Э.Оюунболд
Л.Одбаатар
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
5 2024-05-24 10:34:56 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Гүрт улам ундрам" ХХК Д.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Цэрэндагва
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Мөрөн, н.Дэлгэрдалай
Гуравдагч этгээд: "Түмэн зул энержи" ХХК А.Отгонсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Нэмэхбаяр
Л.Одбаатар
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
6 2024-05-17 12:12:13 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Гацуурт Хүнс ХХК
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Батсүх
Хариуцагч: ХУБ Д.Машбат
Л.Одбаатар
2024-05-17 12:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
7 2024-05-17 11:26:53 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Батсайхан
Хариуцагч: аймгийн ИТХурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Оюунболд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганпүрэв
Л.Одбаатар
2024-05-17 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Дахин шинэ акт гаргах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн.
8 2024-05-17 11:18:03 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Машбат
Хариуцагч: аймгийн Засаг дарга, аймгийн ИТХурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Ганчимэг, Э.Оюунболд
Л.Одбаатар
2024-05-17 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 8 хурал байна.