-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-07 17:24:42 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Отгондалай
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Болд-Эрдэнэ
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг дарга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Содхүү
А.Түвшинтулга
2024-06-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. (хүлээн авахаас татгалзсан)
2 2024-06-07 13:10:38 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Мөнх-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Хөхчулуун
Б.Одонтуяа
2024-06-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
3 2024-05-29 17:17:39 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Мөнх-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Хөхчулуун
Б.Одонтуяа
2024-05-24 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2024-05-29 17:15:50 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Отгондалай
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Болд-Эрдэнэ
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг дарга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Содхүү
А.Түвшинтулга
2024-06-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2024-05-21 17:28:01 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Ундрам
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Отгонбаатар
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хашаат сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Б.Одонтуяа
2024-05-21 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2024-05-21 15:06:05 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Отгондалай
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Болд-Эрдэнэ
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг дарга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Содхүү
А.Түвшинтулга
2024-06-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан

Нийт 6 хурал байна.