-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-30 10:13:58 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Саранцэцэг
Хариуцагч: Б.Энхтуяа
Хариуцагч: Э.Үүрдмөнх
Хариуцагч: С.Алимаа
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-05-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
2 2024-05-30 10:13:55 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Саранцэцэг
Хариуцагч: Б.Энхтуяа
Хариуцагч: Э.Үүрдмөнх
Хариуцагч: С.Алимаа
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-05-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
3 2024-05-29 19:16:42 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Баясгалан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Төмөрбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Жавхлан-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батжаргал
Гуравдагч этгээд: Б.Ермек
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Нямцоож
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-05-29 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.2/

Нийт 3 хурал байна.