-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-11 18:13:18 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхболд
Прокурор: А.Баясгалан
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-06-11 18:10:12 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Гэрэлт-Од
Прокурор: А.Баясгалан
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
3 2024-06-11 18:06:59 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Эрдэнэ-Очир
Прокурор: А.Баясгалан
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
4 2024-06-11 18:05:47 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Бат-Энхжин
Прокурор: Б.Батсүх
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Энхцэцэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Лхагвасүрэн
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2024-06-11 14:38:22 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Наранхүү
Прокурор: А.Баясгалан
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
6 2024-06-11 11:46:27 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Халиун
Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: Ч.Пүрэвбадам
Хохирогч: Б.Туяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Сэргэлэнбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Иргэний нэхэмжлэгч: А.Одонтуяа
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
7 2024-06-11 11:04:18 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Пүрэв-Очир
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогч: О.Алтанхуяг
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
8 2024-06-11 10:33:21 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Урангоо
Прокурор: П.Даваасүрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Дагвадорж
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
9 2024-06-04 16:54:44 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Эрхбаяр
Шүүгдэгч: З.Гантулга
Прокурор: Н.Бадам
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Төгөлдөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа
Хохирогч: Б.Мөнхзул
Хохирогч: В.Мөнх-Эрдэнэ
Хохирогчийн өмгөөлөгч: К.Манлай
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-18 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
10 2024-06-04 16:29:15 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Ариунжаргал
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Баяржаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-04 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
11 2024-06-04 15:47:10 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Эрдэнэ-Очир
Прокурор: Р.Мягмардорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Эрдэнэбулган
Иргэний нэхэмжлэгч: Н.Эрдэнэбаяр
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-04 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
12 2024-06-04 15:05:24 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Баясгалан
Прокурор: Д.Шинэбал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Хандмаа
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-04 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
13 2024-06-04 14:34:59 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Урангоо
Прокурор: П.Даваасүрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Дагвадорж
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-06-11 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
14 2024-05-28 19:12:41 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Гантулга
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваасүрэн
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Батбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-28 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
15 2024-05-28 17:36:23 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амартүвшин
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Эрдэнэбилэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Балдан-Осор
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-28 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан

Нийт 20 хурал байна.