-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-14 16:56:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Өмгөөлөгч: Б.Буянжаргал
Шүүгдэгч: С.Наранзул
Шүүгдэгч: Д.Түвшинсугар
Э.Хосбаяр
2024-06-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-14 14:01:24 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Шүүгдэгч: А.Гонгорбаатар
Э.Хосбаяр
2024-06-14 13:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-14 13:42:17 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: Г.Чулуунцэцэг
Э.Хосбаяр
2024-06-25 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
4 2024-06-14 11:21:41 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Энхжаргал
Шүүгдэгч: А.Сумъяахүү
Прокурор: Б.Нарангэрэл
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Төгсбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Болортунгалаг
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-14 11:19:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Дархансэлэнгэ
Прокурор: Г.Анхбаяр
Хохирогч: Б.Баянмөнх
Б.Ууганбаяр
2024-06-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-14 10:27:27 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Г.Алтантуул
Хохирогч: Б.Төмөрсүх
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Р.Пүрэвлхам
Гэрч: О.Анхбаяр
Э.Хосбаяр
2024-06-14 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
7 2024-06-13 15:29:47 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: Ц.Эрдэнэжаргал
Э.Хосбаяр
2024-06-13 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-13 15:21:47 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Цэрэндулам
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-06-13 15:03:28 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнх-Оргил
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-13 14:59:20 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Цогбадрах
Зөрчилд холбогдогч: Т.Цогбадрах
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-06-13 14:56:05 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: С.Дугарбат
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-06-13 14:52:34 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Э.Ганхүү
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-06-13 14:52:34 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Анхбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Төгсбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Ганхуяг
Яллагдагч: Х.Отгонжаргал
Э.Хосбаяр
2024-06-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
14 2024-06-13 14:51:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Э.Ганхүү
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-06-13 14:41:37 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Н.Саруулгэрэл
Б.Ууганбаяр
2024-06-13 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 102 хурал байна.