-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-16- 2024-06-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-14 10:08:07 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Гансүх
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Уянга
Б.Марина
2024-06-14 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2024-06-14 09:08:47 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Туяа
Б.Марина
2024-06-14 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-06-12 11:36:43 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нархажид
Хариуцагч: Г.Баттулга
Б.Марина
2024-06-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-06-12 10:47:25 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Мөнгөнтуул
Хариуцагч: М.Баярбат
Б.Марина
2024-06-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-06-12 10:18:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Эрдэнэцагаан
Б.Марина
2024-06-12 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-06-12 09:24:26 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Баднагарав
Б.Марина
2024-06-12 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
7 2024-06-10 14:51:02 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ганхуяг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Наранчимэг
Хариуцагч: Б.Алтанхуяг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Б.Марина
2024-06-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
8 2024-06-07 14:42:00 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Минжүүрдорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: К.Баяраа
Б.Марина
2024-06-07 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
9 2024-06-07 09:30:25 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баасанжав
Хариуцагч: Б.Дарханбаатар
Б.Марина
2024-06-07 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
10 2024-06-05 15:36:11 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нармандах
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Наранчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Цогтбаяр
Б.Марина
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
11 2024-06-05 15:35:19 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Сарангэрэл
Х.Отгонжаргал
2024-06-05 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-06-05 15:34:24 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Оюунцэцэг
Б.Марина
2024-06-05 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
13 2024-06-05 11:31:03 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б .Эрдэнэбаатар
Хариуцагч: Г.Эрдэнэсолонго
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Б.Марина
2024-06-05 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
14 2024-06-05 10:30:14 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Жавзмаа
Б.Марина
2024-06-05 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-05-31 11:13:21 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Байгалмаа
Б.Марина
2024-05-31 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 33 хурал байна.