-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-10 15:24:37 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Генерго" ХХК
Хариуцагч: А.Маналжав
Хариуцагч: Д.Дашням
Хариуцагч: Д.Жамбалрагчаа
Г.Баярдаваа
Д.Уранчимэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2024-06-10 14:27:59 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Гомбосүрэн
Хариуцагч: Отгонбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: дашцэрэн
Г.Баярдаваа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3 2024-06-06 15:41:10 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Отгонсайхан
Хариуцагч: Мандалын гэгээ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: дашцэрэн
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Чимэддулам
Г.Баярдаваа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
4 2024-06-06 15:13:18 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: дэлгэрмаа
Хариуцагч: бат-оргил
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: лхам
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Чимэддулам
Г.Баярдаваа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
5 2024-06-06 11:25:41 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Ганбаатар
Г.Баярдаваа
2024-06-06 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
6 2024-06-06 11:16:20 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Шинэбаяр
Гуравдагч этгээд: энх-амгалан
Г.Баярдаваа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
7 2024-06-04 11:39:50 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дашдондов
Д.Уранчимэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2024-06-04 10:54:14 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дундговь аймгийн Цагдаагийн газар
Гуравдагч этгээд: Ш.Болдбаатар
Д.Уранчимэг
2024-06-04 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-06-03 14:58:25 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Дэлгэрбаатар
Д.Уранчимэг
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-06-03 10:46:10 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Батжинбат-Ирээдүй" ГХОХХК
Хариуцагч: Б.Энхбат
Д.Уранчимэг
2024-06-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-05-31 16:19:43 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: өлзий-орших
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Чимэддулам
Г.Баярдаваа
2024-05-31 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-05-31 15:14:40 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: өлзий-орших
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Чимэддулам
Г.Баярдаваа
2024-05-31 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
13 2024-05-31 15:11:42 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дундговь аймгийн Цагдаагийн газар
Гуравдагч этгээд: Н.Уранчимэг
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Г.Лхам
Г.Баярдаваа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
14 2024-05-31 14:25:06 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхтуяа
Хариуцагч: Т.Түмэнцэцэг
Г.Баярдаваа
2024-06-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
15 2024-05-30 14:53:16 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: нарангэрэл
Нэхэмжлэгч: хатанбүүвэй
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : хатанбүүвэй
Хариуцагч: адъяасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: дашцэрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: насанбаяр
Д.Уранчимэг
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

Нийт 50 хурал байна.