-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-11 17:02:46 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Ганзориг
Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-06-11 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-07 11:06:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Б.Чойжилсүрэн
Шүүгдэгч: Б.Цэрэндорж
Б.Өлзийхишиг
2024-06-21 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
3 2024-06-07 10:48:23 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Баасанжав
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Яллагдагч: С.Батдорж
Хохирогч: Ц.Энхбаатар
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
4 2024-06-06 17:36:44 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Зөрчилд холбогдогч: П.Батсайхан
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-06 17:21:25 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Зөрчилд холбогдогч: П.Батнасан
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 17:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-06 17:09:28 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Шүүгдэгч: Ж.Ганхуяг
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-06 16:01:00 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Зөрчилд холбогдогч: М.Нямбадорж
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-06 15:49:02 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Зөрчилд холбогдогч: П.Цэрэнбат
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-06-06 15:33:53 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Зөрчилд холбогдогч: Б.Цэрэнжаргал
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-06 15:20:57 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Зөрчилд холбогдогч: Э.Алтанзул
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-06-06 15:11:52 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Мөнгөншагай
Б.Өлзийхишиг
2024-06-06 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-06-05 12:07:19 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Баасанжав
Шүүгдэгч: А.Жавхлан
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-06-19 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
13 2024-06-03 18:11:10 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Лхагвасүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-06-17 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
14 2024-06-03 17:50:58 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Шүүгдэгч: Л.Энхбаяр
Б.Уртнасан
2024-06-03 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-06-03 16:31:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Н.Эрдэнэтулга
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Б.Уртнасан
2024-06-03 15:42 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 65 хурал байна.