-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-07 11:22:40 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Бөхбат
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-06-07 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-07 11:04:40 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Батхүү
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-06-07 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-07 10:51:17 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Наранбаатар
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-06-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-30 16:38:17 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Лувсанхайдав
Прокурор: Э.Нэргүй
Өмгөөлөгч: Г.Лхам
З.Ууганбаяр
2024-05-30 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-30 16:28:17 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Түвшинтөгс
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-05-30 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-14 12:28:44 Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Борхүү
Прокурор: Э.Нэргүй
З.Ууганбаяр
2024-05-14 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 6 хурал байна.