-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-11 09:10:48 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Э.Ундармаа
Шүүгдэгч: М.Мөнгөншагай
Г.Намуунтуяа
2024-06-11 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-10 10:19:15 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: С.Ариунаа
Хохирогч: Б.Хүсэлжаргал
Шүүгдэгч: Б.Баттулга
Г.Намуунтуяа
2024-06-10 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-10 09:06:11 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Хохирогч: Х.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Г.Төмөрчөдөр
Л.Батжаргал
П.Пагма
Г.Намуунтуяа
2024-06-24 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-06-06 09:45:31 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Э.Ундармаа
Шүүгдэгч: Д.Доржсүрэн
Г.Намуунтуяа
2024-06-06 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-05 17:08:49 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Мөнх-Эрдэнэ
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-05 16:55:47 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Мөнхзолбоо
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батболд
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-05 16:40:56 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Зоригт
Зөрчилд холбогдогч: Ю.Отгонбаяр
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 16:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-05 16:29:41 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ууганбаяр
Зөрчилд холбогдогч: М.Хүрэлбат
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-06-05 16:23:11 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ууганбаяр
Өмгөөлөгч: Ө.Батболд
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Мөнхжаргал
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 16:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-05 16:14:27 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
Зөрчилд холбогдогч: Д.Нямцогт
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-06-05 11:46:16 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Уламбаяр
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
П.Пагма
2024-06-05 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-06-05 11:39:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Л.Баянжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
П.Пагма
2024-06-05 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-06-05 11:31:29 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баярмагнай
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
П.Пагма
2024-06-05 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-06-05 11:20:32 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Уянга
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Ган-Оргил
П.Пагма
2024-06-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-06-05 11:12:27 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Э.Ундармаа
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Батзориг
Шүүгдэгч: Б.Батзаяа
Өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Г.Намуунтуяа
2024-06-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 94 хурал байна.