-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-04 18:10:14 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Ариунтуяа
Шүүгдэгч: Ч.Урантуяа
Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
П.Гандолгор
П.Дониддолгор
2024-06-04 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-24 13:04:31 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: М.Батболд
Өмгөөлөгч: В.Гэрэлт-Од
Шүүгдэгч: М.Ганболд
Шүүгдэгч: Ц.Аюурзана
П.Гандолгор
2024-05-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-20 14:28:37 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Ариунтуяа
Шүүгдэгч: Ч.Урантуяа
Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
П.Гандолгор
П.Дониддолгор
2024-06-04 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-05-15 12:47:11 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Шүүгдэгч: Т.Алтаншагай
П.Дониддолгор
2024-05-15 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-15 10:30:11 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Шүүгдэгч: Т.Алтаншагай
П.Дониддолгор
2024-05-15 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
6 2024-05-14 20:02:24 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Д.Ариунжаргал
Өмгөөлөгч: Э.Эрдэнэбулган
Шүүгдэгч: М.Дэмбэрэл
П.Дониддолгор
2024-05-14 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-13 12:19:56 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Б.Азбаяр
П.Дониддолгор
2024-05-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 7 хурал байна.