-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-30- 2024-05-30)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-30 17:21:04 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Энхтуяа
Нэхэмжлэгч: Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
Хариуцагч: Соёибо капитал ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Эрдэнэтогтох
Д.Алтантуяа
2024-05-29 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2024-05-30 17:12:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Энхбат
М.Оюунцэцэг
2024-05-29 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-05-30 16:37:57 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Инжбулган
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : П.Нэргүй
Хариуцагч: Д.Энхбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ч.Булган
М.Оюунцэцэг
2024-05-30 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
4 2024-05-30 15:25:56 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Гүндэгмаа
Хариуцагч: Форевер ливинг продактс монголиа ХХК,
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Халиунжаргал
Хариуцагч: С.Отгон-Оюун
Хариуцагч: Д.Оюунбилэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Эрдэнэбаатар
Б.Номин
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
5 2024-05-30 11:25:03 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Голомт банк ХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Нямсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Оюунбилэг
Хариуцагч: Н.Алтанбагана
Д.Алтантуяа
2024-05-30 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-05-30 10:08:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цемент шохой ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Хэрлэнтунгалаг
Хариуцагч: Мөнхболор эрдэнэ ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхболор
Б.Номин
2024-06-07 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
7 2024-05-29 16:53:57 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ариг банк ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Золбаяр
Хариуцагч: Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Шинэбилэг нар
Б.Номин
2024-06-07 16:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
8 2024-05-29 15:50:22 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Х.Ердеулет
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Мария
Б.Номин
2024-05-28 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-05-29 15:35:07 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Эрдэнэтуяа
М.Оюунцэцэг
2024-05-29 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-05-29 15:23:22 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Оюунтуяа
М.Оюунцэцэг
2024-05-29 14:45 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
11 2024-05-29 15:23:07 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Оюунтуяа
М.Оюунцэцэг
2024-05-29 14:45 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
12 2024-05-29 14:58:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Р.Буянбаатар
Б.Номин
2024-05-28 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-05-29 12:00:23 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Батбаатар
Хариуцагч: Б.Самбуу
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Мөнхгэрэл
М.Оюунцэцэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч томилсон
14 2024-05-29 10:22:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Оюун-Эрдэнэ
Хариуцагч: Ц.Болормаа
Д.Алтантуяа
2024-05-29 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
15 2024-05-28 16:28:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Анхтуяа
Б.Номин
2024-05-28 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 144 хурал байна.