-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-28- 2024-05-28)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-28 19:31:41 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Мөнх-Оргил
Хариуцагч: Т.Жавзмаа
Хариуцагч: Б.Хүрэлчулуун
Г.Батзаяа
2024-05-28 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
2 2024-05-28 15:49:01 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Пүрэвсүрэн
Хариуцагч: Ц.Отгонжаргал
Г.Батзаяа
2024-05-28 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
3 2024-05-28 14:55:05 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Туул
Г.Батзаяа
2024-05-27 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-05-28 14:53:12 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Бадамханд
Г.Батзаяа
2024-05-27 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-05-28 14:51:08 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Бат-Эрдэнэ
Г.Батзаяа
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-05-28 14:48:58 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Сүхээ
Хариуцагч: С.Дорждэрэм
Г.Батзаяа
2024-06-18 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
7 2024-05-28 14:48:19 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Пүрэв
Г.Батзаяа
2024-05-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2024-05-28 12:02:41 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Амартүвшин
Хариуцагч: С.Ариунаа
Г.Батзаяа
2024-05-28 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-05-28 10:21:49 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Мөнх-Оргил
Хариуцагч: Т.Жавзмаа
Хариуцагч: Б.Хүрэлчулуун
Г.Батзаяа
2024-05-28 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
10 2024-05-27 11:00:43 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Бадамцэцэг
Г.Батзаяа
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-05-21 14:46:41 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Лхагвасүрэн
Хариуцагч: Э.Эрдэнэхүү
Г.Батзаяа
2024-07-02 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
12 2024-05-20 17:50:22 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Энх-Амгалан
Хариуцагч: Б.Одонтунгалаг
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
13 2024-05-20 17:48:01 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баярмагнай
Б.Мөнхбат
2024-05-20 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-05-20 17:46:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Арслантөмөр
Г.Батзаяа
2024-05-20 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-05-20 16:43:55 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Бадамцэцэг
Г.Батзаяа
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

Нийт 68 хурал байна.