-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-28- 2024-05-28)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-28 13:37:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Болдбаатар
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: Г.Чингис
Д.Батцэнгэл
2024-05-28 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-28 10:23:29 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Цэнд-Аюуш
Прокурор: Ж.Энхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Ч.Байгалмаа
2024-06-27 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2024-05-27 17:51:27 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Уранцэцэг
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Д.Батцэнгэл
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
4 2024-05-27 17:51:25 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Уранцэцэг
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Д.Батцэнгэл
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
5 2024-05-27 16:45:38 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Идэржавхлан
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Д.Батцэнгэл
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-27 14:38:55 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Баянмөнх
Шүүгдэгч: Г.Мөнхбаатар
Шүүгдэгч: Н.Бат-Оргил
Прокурор: Н.Цогням
Ч.Байгалмаа
2024-06-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
7 2024-05-27 13:04:14 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Энхбат
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Д.Батцэнгэл
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-22 10:40:15 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Л.Буяндэлгэр
Шүүгдэгч: Г.Сэрсэнсүрэн
Шүүгдэгч: Б.Лхагва-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Бат-Оргил
Өмгөөлөгч: М.Цэрэнбат
Өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Г.Доржготов
Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2024-06-25 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
9 2024-05-20 18:37:50 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Идэржавхлан
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Д.Батцэнгэл
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
10 2024-05-20 16:27:28 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Мөнхтулга
Шүүгдэгч: Б.Цэнд-Аюуш
Шүүгдэгч: С.Өсөхбаяр
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Батбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Мэндээ
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2024-06-24 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
11 2024-05-20 16:27:27 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Мөнхтулга
Шүүгдэгч: Б.Цэнд-Аюуш
Шүүгдэгч: С.Өсөхбаяр
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Батбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Мэндээ
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2024-06-24 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
12 2024-05-20 12:21:24 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Амаржаргал
Шүүгдэгч: Т.Бөхтулга
Шүүгдэгч: Г.Пүрэвдалай
Шүүгдэгч: Б.Хөххүү
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Г.Дуламсүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Цогжавхлан
Д.Батцэнгэл
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
13 2024-05-17 12:02:31 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Дэлгэрмаа
Прокурор: Б.Байгаль
Ч.Байгалмаа
2024-05-17 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-17 10:28:23 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Нацагсүрэн
Прокурор: Ж.Энхбат
Ч.Байгалмаа
2024-06-11 15:01 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2024-05-16 11:36:14 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Пүрэвдаваа
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Э.Санчирбал
Өмгөөлөгч: Б.Дашдорж
Б.Гэрэлмаа
Ч.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан

Нийт 39 хурал байна.