-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-25- 2024-05-25)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-24 10:34:56 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Гүрт улам ундрам" ХХК Д.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Цэрэндагва
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Мөрөн, н.Дэлгэрдалай
Гуравдагч этгээд: "Түмэн зул энержи" ХХК А.Отгонсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Нэмэхбаяр
Л.Одбаатар
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
2 2024-05-17 12:12:13 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Гацуурт Хүнс ХХК
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Батсүх
Хариуцагч: ХУБ Д.Машбат
Л.Одбаатар
2024-05-17 12:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
3 2024-05-17 11:26:53 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Батсайхан
Хариуцагч: аймгийн ИТХурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Оюунболд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганпүрэв
Л.Одбаатар
2024-05-17 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Дахин шинэ акт гаргах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн.
4 2024-05-17 11:18:03 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Машбат
Хариуцагч: аймгийн Засаг дарга, аймгийн ИТХурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Ганчимэг, Э.Оюунболд
Л.Одбаатар
2024-05-17 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
5 2024-05-15 17:38:45 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: "Хүдэр мөнгөлөг" ХХК
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Жанчив
Хариуцагч: БОХУБ Н.Болдмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд,
Л.Одбаатар
2024-05-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
6 2024-05-13 15:44:55 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Хариуцагч: байцаагч Б.Баярмаа
Л.Одбаатар
2024-05-09 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
7 2024-05-13 15:31:16 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Гүрт улам ундрам" ХХК Д.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Цэрэндагва
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Мөрөн, н.Дэлгэрдалай
Гуравдагч этгээд: "Түмэн зул энержи" ХХК А.Отгонсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Нэмэхбаяр
Л.Одбаатар
2024-06-03 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
8 2024-05-03 09:07:03 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: "Хүдэр мөнгөлөг" ХХК
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Жанчив
Хариуцагч: БОХУБ Н.Болдмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд,
Л.Одбаатар
2024-05-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
9 2024-05-01 11:39:27 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Хариуцагч: байцаагч Б.Баярмаа
Л.Одбаатар
2024-05-01 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
10 2024-04-29 10:29:39 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: "Хүдэртэйн буян" ХХК Б.Пүрэврэнцэн
Хариуцагч: БОХУБ Н.Болдмаа
Л.Одбаатар
2024-04-29 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Дахин шинэ акт гаргах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн.

Нийт 10 хурал байна.