-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-25- 2024-05-25)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-15 15:04:08 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Отгонбаяр
Шүүгдэгч: П.Мөнхсайхан
Шүүгдэгч: Ш.Гантөмөр
Шүүгдэгч: Т.Эрдэнэбилэг
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Балжидмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Мандах
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Наранцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваасүрэн
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-05-14 19:42:51 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Энхбаяр
Хохирогч: Д.Дэлгэрдалай
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Р.Булган
Яллагдагч: Б.Батболд
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Э.Уянга
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
3 2024-05-14 18:32:45 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Энхбаяр
Хохирогч: Б.Нацагдорж
Шүүгдэгч: Д.Тогтохбаатар
Шүүгдэгч: Т.Түмэнхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Сувдаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Хандмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Баатар
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
4 2024-05-14 17:17:09 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Р.Мягмардорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Шүүгдэгч: Г.Билэгт-Оргил
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амартүвшин
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Ариунтуяа
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2024-05-14 17:09:04 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Т.Нансалмаа
Хохирогч: Б.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: Б.Гэрэлмаа
Хохирогч: Х.Энхтөр
Хохирогч: Б.Номин-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Алтангэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Нэргүй
Шүүгдэгч: Х.Лхагвадорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваасүрэн
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
6 2024-05-14 16:35:10 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Отгонбат
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
7 2024-05-14 16:34:58 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамба
Шүүгдэгч: Г.Отгонбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
8 2024-05-14 16:34:31 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Отгонбат
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
9 2024-05-14 13:59:12 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Билэгт-Оргил
Прокурор: Р.Мягмардорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амартүвшин
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: ДАриунтуяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
10 2024-05-14 12:44:39 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Энхчимэг
Шүүгдэгч: Б.Ууганбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Ариунтуяа
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
11 2024-05-13 11:18:21 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэхишиг
Шүүгдэгч: Ж.Эрдэнэцогт
Прокурор: Б.Энхбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Гэрэлмаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Наранбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Баднайнямбуу
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Баясгалан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Цэнгүүн
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-13 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
12 2024-05-06 10:04:49 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Яллагдагч: С.Энхсэлэнгэ
Яллагдагч: Б.Гантуяа
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Энхчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-06 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
13 2024-04-30 16:13:24 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Отгонбат
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Отгонтуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-05-14 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
14 2024-04-30 16:00:17 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Яллагдагч: Д.Цэнгэл
Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Эрдэнэбулган
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-04-30 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
15 2024-04-30 15:40:35 Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Гал-Эрдэнэ
Прокурор: Т.Нансалмаа
Хохирогч: Ц.Шижирдагина
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Д.Буянжаргал
Г.Давааренчин
Б.Эрдэнэхишиг
2024-04-30 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

Нийт 19 хурал байна.