-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-25- 2024-05-25)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-24 15:30:58 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ө.Болор
Зөрчилд холбогдогч: П.Насанжаргал
Р.Баярхүү
2024-05-24 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-22 13:00:33 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Э.Ариунтулга
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Алтангэрэл
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Г.Баасанжаргал
Прокурор: Р.Мягмардорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Одонтуяа
Ц.Амаргэрэл
2024-05-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
3 2024-05-22 12:42:35 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Номин-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Э.Одхүү
Хохирогч: С.Эрдэнэбат
Ч.Мөнгөнцэцэг
2024-05-31 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх
4 2024-05-22 11:50:26 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ө.Гал-Оч
Улсын яллагч: Р.Мягмардорж
Ц.Амаргэрэл
2024-05-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-21 15:49:26 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Уранчимэг
Улсын яллагч: А.Эрдэнэдэлгэр
Өмгөөлөгч: У.Хүрэлсүх
Иргэний нэхэмжлэгч: Ч.Болдбаатар
Ц.Амаргэрэл
2024-05-21 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
6 2024-05-21 12:40:06 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Хүчитбаатар
Улсын яллагч: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогч: З.Солонго
Ц.Амаргэрэл
2024-05-21 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-21 12:07:19 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Хадбаатар
Прокурор: А.Баясгалан
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ц.Бямбадаваа
Ц.Амаргэрэл
2024-05-21 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-21 11:38:22 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Зөрчилд холбогдогч: Г.Тайванбаатар
Эрх бүхий албан тушаалтан: С.Батболд
Ц.Амаргэрэл
2024-05-21 10:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-21 11:00:06 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Зөрчилд холбогдогч: Г.Нямхүү
Эрх бүхий албан тушаалтан: С.Батболд
Ч.Мөнгөнцэцэг
2024-05-21 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-21 09:48:24 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Яллагдагч: Ц.Мөнхбат, Б.Жаргалсайхан
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Р.Баярхүү
2024-05-21 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
11 2024-05-20 17:39:27 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: А.Эрдэнэдэлгэр
Өмгөөлөгч: М.Гансүх
Шүүгдэгч: А.Баттулга
Ц.Амаргэрэл
2024-05-20 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-20 16:40:02 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Номин-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Ө.Энхмөнх
Өмгөөлөгч: М.Гансүх
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Ц.Амаргэрэл
2024-05-20 14:37 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-20 14:51:37 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Яллагдагч: Ц.Мөнхбат, Б.Жаргалсайхан
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гансүх
Р.Баярхүү
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
14 2024-05-17 14:22:26 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Эрдэнэдэлгэр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Баярзул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэ-Оргил
Шүүгдэгч: Б.Ганбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амартүвшин
Ц.Амаргэрэл
Р.Баярхүү
Ч.Мөнгөнцэцэг
2024-05-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-16 15:15:17 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Баясгалан
Зөрчилд холбогдогч: Д.Алтанхундага
Ц.Амаргэрэл
2024-05-16 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 31 хурал байна.