-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-21- 2024-05-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 18:42:41 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дайрийжав
Хариуцагч: Э.Буян-Очир
Өмгөөлөгч: М.Бямбаахүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Д.Байгалмаа
2024-05-31 15:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2024-05-21 16:19:32 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: З.Сумъяасүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Д.Байгалмаа
2024-05-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-05-21 10:34:36 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баасанбат
Хариуцагч: Ц.Дэчин
Д.Байгалмаа
2024-05-31 10:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
4 2024-05-20 17:21:50 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бямбаханд
Хариуцагч: З.Хашбат
Хариуцагч: Ш.Батмөнх
Өмгөөлөгч: М.Алтанчимэг
Д.Элбэгзаяа
2024-05-20 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2024-05-20 13:05:52 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Гэрэлтуяа
Хариуцагч: Д.Лхагвасүрэн
Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
2024-05-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
6 2024-05-20 10:48:50 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бямбаханд
Хариуцагч: Э.Ариунзаяа
Өмгөөлөгч: М.Алтанчимэг
Д.Байгалмаа
2024-05-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2024-05-17 15:23:38 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Болорцэцэг
Хариуцагч: В.Цэен-Ойдов
Ч.Жаргалан
2024-05-17 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
8 2024-05-17 09:56:29 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Бат-Эрдэнэ
Д.Байгалмаа
2024-05-16 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-05-16 17:15:21 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Гандолгор
Д.Байгалмаа
2024-05-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-05-16 15:06:59 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Нямсүрэн
Хариуцагч: Б.Мөнхзул
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Ч.Жаргалан
2024-06-05 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
11 2024-05-16 11:21:16 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Даарийжав
Хариуцагч: Э.Буян-Очир
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: М.Бямбаахүү
Д.Байгалмаа
2024-05-21 16:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
12 2024-05-15 16:26:19 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк ХХК
Хариуцагч: Ч.Нармандах
Хариуцагч: Д.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Д.Элбэгзаяа
2024-05-22 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
13 2024-05-15 10:47:21 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Төмөр-Очир
Хариуцагч: Ө.Энхтайван
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Ч.Жаргалан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч томилсон
14 2024-05-14 18:37:02 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ганганнавч
Хариуцагч: М.Гүрсүрэн
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Д.Элбэгзаяа
2024-05-14 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-05-14 11:34:29 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Эрдэнэцэцэг
Д.Байгалмаа
2024-05-28 11:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 30 хурал байна.