-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-21- 2024-05-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 17:28:01 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Ундрам
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Отгонбаатар
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хашаат сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Б.Одонтуяа
2024-05-21 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2024-05-21 15:06:05 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Отгондалай
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Болд-Эрдэнэ
Хариуцагч: Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг дарга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Содхүү
А.Түвшинтулга
2024-06-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
3 2024-04-25 21:34:35 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхнаран
Хариуцагч: Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-н дарга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: В.Удвал
Гуравдагч этгээд: Д.Содтуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Одонтуяа
2024-04-25 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
4 2024-04-25 17:35:06 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхнаран
Хариуцагч: Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-н дарга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: В.Удвал
Гуравдагч этгээд: Д.Содтуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Одонтуяа
2024-04-25 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
5 2024-04-22 09:44:52 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхнаран
Хариуцагч: Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-н дарга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: В.Удвал
Гуравдагч этгээд: Д.Содтуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Одонтуяа
2024-04-25 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан

Нийт 5 хурал байна.