-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-21- 2024-05-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-20 14:28:37 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Ариунтуяа
Шүүгдэгч: Ч.Урантуяа
Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
П.Гандолгор
П.Дониддолгор
2024-06-04 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
2 2024-05-15 12:47:11 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Шүүгдэгч: Т.Алтаншагай
П.Дониддолгор
2024-05-15 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-15 10:30:11 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Шүүгдэгч: Т.Алтаншагай
П.Дониддолгор
2024-05-15 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
4 2024-05-14 20:02:24 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Д.Ариунжаргал
Өмгөөлөгч: Э.Эрдэнэбулган
Шүүгдэгч: М.Дэмбэрэл
П.Дониддолгор
2024-05-14 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-13 12:19:56 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Б.Азбаяр
П.Дониддолгор
2024-05-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-09 12:27:12 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Ариунтуяа
Шүүгдэгч: Ч.Урантуяа
Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
П.Гандолгор
П.Дониддолгор
2024-06-04 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
7 2024-05-03 14:46:45 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Д.Ариунжаргал
Өмгөөлөгч: Э.Эрдэнэбулган
Шүүгдэгч: М.Дэмбэрэл
П.Дониддолгор
2024-05-14 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
8 2024-05-03 13:24:47 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Шүүгдэгч: Б.Авирмэд
П.Гандолгор
2024-05-03 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-03 10:23:27 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: О.Мөнхбаяр
П.Гандолгор
2024-05-15 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
10 2024-05-03 09:53:43 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: М.Батболд
Өмгөөлөгч: В.Гэрэлт-Од
Шүүгдэгч: М.Ганболд
Шүүгдэгч: Ц.Аюурзана
П.Гандолгор
2024-05-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
11 2024-05-03 09:52:50 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Шүүгдэгч: Т.Алтаншагай
П.Дониддолгор
2024-05-15 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
12 2024-05-02 14:45:12 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Б.Азбаяр
П.Дониддолгор
2024-05-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
13 2024-05-02 14:28:07 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: М.Батболд
Өмгөөлөгч: В.Гэрэлт-Од
Шүүгдэгч: М.Ганболд
Шүүгдэгч: Ц.Аюурзана
П.Гандолгор
2024-05-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
14 2024-04-29 13:21:12 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Шүүгдэгч: Д.Алтанцэцэг
П.Дониддолгор
2024-04-29 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-04-26 15:28:05 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Цэвэгдорж
Прокурор: Содхүү
Өмгөөлөгч: Н.Мандах
Өмгөөлөгч: Г.Наранцэцэг
П.Гандолгор
2024-04-26 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн

Нийт 19 хурал байна.