-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-21- 2024-05-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 14:00:33 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: Х.Ундрах-Оргил
Өмгөөлөгч: Э.Ганбат
Иргэний нэхэмжлэгч: Г.Бямба-Очир
Өмгөөлөгч: Т.Отгонсүрэн
В.Цэцэнбилэг
Т.Даваасүрэн
2024-04-30 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-05-21 12:45:53 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ш.Алтантуяа
Шүүгдэгч: Г.Отгонбилэг
В.Цэцэнбилэг
2024-05-21 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
3 2024-04-30 12:39:41 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Т.Тулгабат
Т.Даваасүрэн
В.Цэцэнбилэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-04-30 12:18:13 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Хохирогч: Д.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Ц.Бадмаанямбуу
Т.Даваасүрэн
В.Цэцэнбилэг
2024-04-30 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2024-04-30 11:11:12 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: О.Ганхуяг
В.Цэцэнбилэг
Т.Даваасүрэн
2024-04-30 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
6 2024-04-30 10:09:56 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Өмгөөлөгч: А.Төмөрчулуун
Шүүгдэгч: П.Энхболд
Шүүгдэгч: С.Гансүх
В.Цэцэнбилэг
Т.Даваасүрэн
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
7 2024-04-30 10:07:07 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: Х.Ундрах-Оргил
Өмгөөлөгч: Э.Ганбат
Иргэний нэхэмжлэгч: Г.Бямба-Очир
Өмгөөлөгч: Т.Отгонсүрэн
В.Цэцэнбилэг
Т.Даваасүрэн
2024-04-30 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
8 2024-04-30 10:05:51 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх В.Цэцэнбилэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 8 хурал байна.