-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-16 16:48:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Ч.Наранмандах
Шүүгдэгч: Н.Энхбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-16 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-16 16:48:40 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Н.Энхбаатар
Шүүгдэгч: Ч.Наранмандах
Хохирогч: Т.Батбаяр
Э.Хосбаяр
2024-05-16 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-16 10:28:24 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: А.Мухтар
Хохирогч: А.Төмөр
Б.Ууганбаяр
2024-05-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-16 09:16:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Н.Намнансүрэн
Шүүгдэгч: Э.Түвшинжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Энхжаргал
Э.Хосбаяр
2024-05-28 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
5 2024-05-15 15:28:30 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сүх-Очир
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-15 15:25:19 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхтөр
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-15 15:23:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Наранбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-15 15:13:38 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Т.Батболд
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-15 15:10:00 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Хонгорзул
Зөрчилд холбогдогч: Б.Хонгорзул
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:03 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-13 09:49:15 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Т.Оюунбат
Хохирогч: Б.Содгэрэл
Э.Хосбаяр
2024-05-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-10 11:23:06 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Т.Мөнхтуул
Э.Хосбаяр
2024-05-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-10 10:31:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Б.Ууганбаяр
2024-05-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-10 10:01:37 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Г.Энхбаяр
Шүүгдэгч: Ж.Хүрэлзориг
Шүүгдэгч: Д.Баасанжав
Б.Ууганбаяр
2024-05-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
14 2024-05-09 15:20:40 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Хохирогч: Г.Буд
Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэболор
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Иргэний нэхэмжлэгч: Н.Батболд
Б.Ууганбаяр
2024-05-23 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2024-05-09 15:01:19 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: З.Дэлгэр
Хохирогч: Д.Дашдамба
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Б.Ууганбаяр
2024-05-09 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 67 хурал байна.