-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-16 16:51:28 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Мөнхбат
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Сэргэлэн-Од
П.Пагма
2024-05-16 16:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-16 16:42:17 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нямдорж
Г.Намуунтуяа
2024-05-16 15:57 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-16 16:39:49 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Жаргалмаа
Г.Намуунтуяа
2024-05-16 15:37 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-16 16:32:47 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Анхболд
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
П.Пагма
2024-05-16 16:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-16 16:24:15 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхбат
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
П.Пагма
2024-05-16 16:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-16 15:50:15 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Тунгалагтуяа
Г.Намуунтуяа
2024-05-16 15:47 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-16 14:45:34 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Баасанбат
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Тэмүүжин
Л.Батжаргал
2024-05-15 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-16 14:30:41 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Адъяацэцэг
Г.Намуунтуяа
2024-05-15 15:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-16 09:50:59 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Хатанболд
Улсын яллагч: Д.Баянмөнх
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Батболд
П.Пагма
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
10 2024-05-16 09:50:15 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Мөнхчулуун
Улсын яллагч: Б.Оюунцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Батболд
П.Пагма
2024-05-16 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-14 16:18:33 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батболд
П.Пагма
2024-05-14 16:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-14 16:12:46 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батбаатар
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Өлзийбаяр
П.Пагма
2024-05-14 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-14 15:57:33 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Болдбаатар
Г.Намуунтуяа
2024-05-14 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-14 15:56:45 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Анхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Н.Гансэлэм
Г.Намуунтуяа
2024-05-14 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-14 15:30:02 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Түмэнбаярхүү
Эрх бүхий албан тушаалтан: М.Сүххуяг
П.Пагма
2024-05-14 15:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 159 хурал байна.