-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-16 17:31:26 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Шүүгдэгч: Ц.Чимэддондог
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамба
Хохирогч: Д.Болдбаатар
Б.Гэршихбөртэ
2024-05-16 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-16 14:21:38 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Шүүгдэгч: Б.Уртнасан
Хохирогч: Б.Тэмүүжин
Б.Бат-Амгалан
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2024-05-16 12:57:55 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Уянга
Хохирогч: Б.Батолд
Шүүгдэгч: Ц.Батбаяр, Ж.Амарбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Б.Бат-Амгалан
2024-05-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-14 14:05:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Уянга
Хохирогч: Б.Баттуяа
Иргэний нэхэмжлэгч: Д.Далайжаргал
Н.Идэр
2024-05-14 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-14 12:33:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Шүүгдэгч: О.Лхагва-Очир
Б.Гэршихбөртэ
2024-05-14 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-14 12:13:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: В.Хулан
Зөрчилд холбогдогч: Д.Түвшинбаяр
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Эрдэнэжаргал
Б.Ихтамир
2024-05-03 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-14 12:11:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Уянга
Хохирогч: Н.Хүрэлтогоо
Шүүгдэгч: Б.Баянмөнх
Г.Гэрэлт-Од
2024-05-10 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-14 11:39:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамба
Шүүгдэгч: Б.Баянмөнх, Б.Бадрал
Б.Бат-Амгалан
Б.Гэршихбөртэ
Г.Гэрэлт-Од
2024-05-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-13 16:11:11 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Ц.Отгонбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Яллагдагч: О.Энхцэцэг
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Алтанцэцэг
Н.Идэр
2024-05-13 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
10 2024-05-13 10:38:38 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ү.Батзориг
Хохирогч: Б.Өлзийбат, Б.Бямбадаш
Өмгөөлөгч: Т.Хонгор, Б.Баттөр Д.Золзаяа
Прокурор: Б.Энхтулга
Б.Гэршихбөртэ
Н.Идэр
Б.Ихтамир
2024-05-21 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
11 2024-05-13 08:46:47 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Хонгорзул
Шүүгдэгч: С.Энхтүвшин
Г.Гэрэлт-Од
2024-05-24 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
12 2024-05-09 15:33:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Хохирогч: Д.Энхдалай
Шүүгдэгч: А.Уранцэцэг
Өмгөөлөгч: А.Ариунаа
Н.Идэр
2024-05-09 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-09 14:54:04 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: А.Болорсүх
Шүүгдэгч: М.Отгонбаяр
Шүүгдэгч: С.Очирбат
Өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Өмгөөлөгч: Г.Должинсүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Энхцэцэг
Б.Гэршихбөртэ
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
14 2024-05-09 14:07:12 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: М.Мөнхцацрал
Хохирогч: Ц.Батхонгор
Б.Гэршихбөртэ
2024-05-09 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-08 14:16:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Гүрханд
Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Ганзориг
Б.Ихтамир
2024-05-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 69 хурал байна.