-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-16 10:22:48 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Энхбаяр
Хариуцагч: Д.Чулуунбаатар
Х.Отгонжаргал
2024-05-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2024-05-15 10:38:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ганхуяг
Хариуцагч: Б.Алтанхуяг
Б.Марина
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
3 2024-05-14 14:22:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ганзул
Гуравдагч этгээд: Р.Идэрбаатар
Гуравдагч этгээд: Н.Сансар
Гуравдагч этгээд: Ч.Эрдэнэсувд
Х.Отгонжаргал
2024-05-27 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-05-14 12:24:19 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Отгонцэцэг
Нэхэмжлэгч: Д.Пүрэвдаш
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Хишигдаш
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-05-14 12:08:48 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Туяа
Б.Марина
2024-05-14 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-05-14 11:54:33 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дашцэрэн
Б.Марина
2024-05-14 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
7 2024-05-14 11:33:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Мөнхтуяа
Б.Марина
2024-05-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2024-05-14 11:19:55 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Болормаа
Хариуцагч: Э.Баянмөнх
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-05-14 10:47:31 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хариуцагч: Г.Тогтохцэцэг
Хариуцагч: Ж.Мөнхбаяр
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-05-14 10:27:37 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Оюунбат
Гуравдагч этгээд: Д.Гантөмөр
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 09:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-05-14 09:48:25 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Цэцэгсүрэн
Нэхэмжлэгч: Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-05-14 09:34:46 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Ганзул
Х.Отгонжаргал
2024-05-14 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-05-13 14:32:15 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ганхуяг
Хариуцагч: Б.Алтанхуяг
Б.Марина
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
14 2024-05-13 11:42:31 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Оюунчимэг
Б.Марина
2024-05-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-05-13 11:12:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Алтанцог
Б.Марина
2024-05-13 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 50 хурал байна.