-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-24- 2025-01-01)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 10:29:11 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Сийлэгмаа
Хариуцагч: Э.Жагдаг
М.Энхмандах
2024-05-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
2 2024-05-15 14:52:19 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Зоригтбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Гүржав
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Оюун-Эрдэнэ
Р.Батбаяр
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
3 2024-05-14 11:35:40 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: О.Мөнхжаргал
Хариуцагч: Б.Ариунбаяр
Хариуцагч: Д.Дарханжаргал
Хариуцагч: Д.Дарханбаатар
Р.Батбаяр
2024-05-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
4 2024-05-13 10:15:03 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Түмэнбаяр
М.Энхмандах
2024-05-13 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-05-13 09:32:53 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Нансалмаа
М.Энхмандах
2024-05-13 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-05-09 10:33:30 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Энхээ
Р.Батбаяр
2024-05-09 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2024-05-06 10:23:53 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Энхбаатар
М.Энхмандах
2024-05-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2024-05-03 14:20:32 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Зоригтбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Гүржав
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Оюун-Эрдэнэ
Р.Батбаяр
2024-05-27 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
9 2024-05-02 14:04:17 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мөнхбазар
Хариуцагч: Ц.Мөнхтуул
М.Энхмандах
2024-05-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
10 2024-05-01 14:49:05 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: О.Мөнхжаргал
Хариуцагч: Б.Ариунбаяр
Хариуцагч: Д.Дарханжаргал
Хариуцагч: Д.Дарханбаатар
Р.Батбаяр
2024-05-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
11 2024-04-30 17:30:36 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Буянравжих
Хариуцагч: Ш.Отгонжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Номин-Эрдэнэ
Гуравдагч этгээд: Д.Мөнхбат
Гуравдагч этгээд: П.Батцэнгэл
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Цэцэгдэлгэр
Р.Батбаяр
2024-04-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
12 2024-04-26 18:09:19 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: У.Оюунтуяа
Р.Батбаяр
2022-06-28 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
13 2024-04-24 10:21:03 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Батчулуун
Р.Батбаяр
2024-04-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-04-23 10:55:51 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Чинсүрэн
Хариуцагч: Л.Амгаланбаатар
Р.Батбаяр
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
15 2024-04-19 10:27:30 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мөнхбазар
Хариуцагч: Ц.Мөнхтуул
М.Энхмандах
2024-05-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн

Нийт 27 хурал байна.