-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-22- 2024-04-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-22 10:30:21 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Уянга
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
2 2024-04-18 12:18:54 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Уянга
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3 2024-04-18 11:35:03 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Билгүүн
Хариуцагч: М.Анхбаяр
Хариуцагч: Ц.Мөнхбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Цагаандарь
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.5/
4 2024-04-10 17:43:51 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Хэрлэнзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Золбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Эрдэнэбат
Хариуцагч: С.Отгонжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.2/
5 2024-04-10 12:05:25 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Даваажаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Баярхүү
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: С.Сэргэлэн
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-10 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй болгож хэргийг буюу нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.4/
6 2024-04-03 12:37:13 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Хэрлэнзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Золбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Эрдэнэбат
Хариуцагч: С.Отгонжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
7 2024-04-03 10:49:13 Хэнтий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Ариунболд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Юучбиш
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-03 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.5/

Нийт 7 хурал байна.