-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-22- 2024-04-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-22 09:52:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Т.Түмэнжаргал
Шүүгдэгч: Х.Арсланбаасай
Шүүгдэгч: Ч.Зоригтбаатар
Шүүгдэгч: П.Шинэбаяр
Шүүгдэгч: Б.Түвшинтөр
Шүүгдэгч: П.Батаа
Шүүгдэгч: Б.Даваа
Шүүгдэгч: Б.Ням-Очир
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Ганхуяг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Болортунгалаг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Сэргэлэнбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхтуяа
Хохирогч: Д.Хандаа
Хохирогч: Ц.Энхжаргал
Хохирогч: Л.Батжаргал
Хохирогч: С.Даваа
Б.Ууганбаяр
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
2 2024-04-18 14:13:24 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Э.Гомбодорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Х.Гуамарал
Б.Ууганбаяр
2024-05-02 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
3 2024-04-18 12:44:37 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Я.Баярбат
Хохирогч: С.Хишиг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Наранчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Болортунгалаг
Б.Ууганбаяр
2024-04-25 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх
4 2024-04-17 10:28:51 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Р.Энхцэцэг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Чулуунчимэг
Э.Хосбаяр
2024-04-16 16:28 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-04-17 10:27:46 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Г.Эрдэнэжаргал
Иргэний нэхэмжлэгч: С.Энхбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Ц.Арсланбаатар
Э.Хосбаяр
2024-04-17 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-04-17 09:47:31 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Д.Мөнх-Алдар
Хохирогч: Ү.Батмөнх
Иргэний нэхэмжлэгч: У.Энхчимэг
Э.Хосбаяр
2024-04-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-04-16 16:11:42 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: О.Хонгор
Хохирогч: Ц.Алтансолонго
Б.Ууганбаяр
2024-04-16 15:12 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-16 15:47:40 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Хохирогч: Ч.Ган-Эрдэнэ
Б.Ууганбаяр
2024-04-16 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-04-16 15:46:40 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Б.Отгонсүх
Б.Ууганбаяр
2024-04-16 15:12 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-04-15 13:15:32 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Д.Алтансүх
Б.Ууганбаяр
2024-04-15 11:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-04-15 12:47:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Б.Балжинням
Зөрчилд холбогдогч: Б.Сансармаа
Хохирогч: Ө.Нэргүй
Б.Ууганбаяр
2024-04-15 11:08 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-04-15 12:31:31 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Ганбаатар
Хохирогч: Д.Даваасүрэн
Б.Ууганбаяр
2024-04-15 11:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-04-15 12:16:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: О.Алтангэрэл
Хохирогч: А.Уранцэцэг
Б.Ууганбаяр
2024-04-15 11:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-04-15 11:45:58 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Г.Ган-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Энхжин
Б.Ууганбаяр
2024-04-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-04-09 14:11:33 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: С.Эрдэнэбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Биязхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Хулан
Б.Ууганбаяр
2024-04-30 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй

Нийт 73 хурал байна.