-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-03- 2024-04-03)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-03 14:32:10 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Чулуунчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Дэлгэржаргал
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-04-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
2 2024-03-20 15:53:23 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
3 2024-03-20 15:52:07 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
4 2024-03-20 15:50:48 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Б.Амарсайхан
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
5 2024-03-20 15:21:03 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
6 2024-03-20 15:19:06 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Я.Баярбат
Өмгөөлөгч: Б.Төгсбаяр
Хохирогч: Г.Ариунзаяа
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
7 2024-03-20 14:33:14 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхбаяр
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
8 2024-03-20 12:19:45 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Оюунбаатар
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
9 2024-03-20 11:58:48 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Чулуунпүрэв
Яллагдагч: Э.Эрхэмбаяр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Наранзул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Наранчимэг
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
10 2024-03-20 11:05:02 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Ш.Эрдэнэчулуун
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Төгсбаяр
Хохирогч: Т.Цэвээнсүрэн
Хохирогч: Э.Мөнхтөр
Хохирогч: З.Сумъяа
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
11 2024-03-20 09:44:16 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Яллагдагч: Б.Тогтохбаяр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Ганхуяг
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Хохирогч: Ц.Уртнасан
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-20 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
12 2024-03-13 15:27:18 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
13 2024-03-13 15:26:03 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Н.Амаржаргал
Шүүгдэгч: Э.Сүхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Хохирогч: Э.Батцэцэг
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
14 2024-03-13 12:36:01 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
15 2024-03-13 12:35:12 Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Ч.Энхтайван
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Мөнх-Очир
Хохирогч: У.Батбаяр
Г.Болормаа
Б.Дэнсмаа
2024-03-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан

Нийт 17 хурал байна.