-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-03- 2024-04-03)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-03-19 13:44:18 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Отгонбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
2 2024-03-19 13:28:35 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: Б.Идэрзаяа
Хохирогч: Ө.Оюун
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Прокурор бичсэн эсэргүүцлээсээ татгалзсан тул хэргийг буцаасан.
3 2024-03-19 13:21:02 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: О.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Энхзул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан тул хэргийг буцаавсан.
4 2024-03-19 13:19:52 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Эрдэнэбаяр
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 13:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
5 2024-03-19 12:57:13 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мягмартулга
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 13:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2024-03-19 12:42:12 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: Ц.Мягмарсүрэн
Шүүгдэгч: С.Баатархүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
7 2024-03-19 12:37:20 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: П.Цэцэгсүрэн
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
8 2024-03-19 12:20:03 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Нуржол
Хохирогч: А.Мартгүл
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-03-19 13:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн

Нийт 8 хурал байна.