-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-03- 2024-04-03)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-03-28 12:15:42 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Аюур-Тун ХХК
Хариуцагч: Төгөлдөр-Аз ХХК
Б.Өлзийхишиг
2024-04-17 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2024-03-27 10:28:47 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Авирмэд
Хариуцагч: Их-Уул сумын Эрүүл мэндийн төв
Б.Өлзийхишиг
2024-04-29 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3 2024-03-25 18:50:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Гантөмөр
Б.Өлзийхишиг
2024-03-25 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-03-25 18:49:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Дарьжав
Б.Өлзийхишиг
2024-03-25 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-03-25 11:06:11 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Авирмэд
Хариуцагч: Их-Уул сумын Эрүүл мэндийн төв
Б.Өлзийхишиг
2024-04-29 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
6 2024-03-21 16:00:37 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Аюур-Тун ХХК
Хариуцагч: Төгөлдөр-Аз ХХК
Б.Өлзийхишиг
2024-04-17 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
7 2024-03-21 15:58:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Авирмэд
Хариуцагч: Их-Уул сумын Эрүүл мэндийн төв
Б.Өлзийхишиг
2024-04-29 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
8 2024-03-21 15:55:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Отгонжаргал
Хариуцагч: Д.Бэлэгсайхан
Б.Өлзийхишиг
2024-03-19 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
9 2024-03-21 15:52:54 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Бадамханд
Ж.Отгонхишиг
2024-03-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-03-21 15:52:30 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Бадамханд
Ж.Отгонхишиг
2024-03-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
11 2024-03-21 15:51:14 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Гэрэлмаа
Ж.Отгонхишиг
2024-03-18 18:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-03-21 15:47:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Гэрэлмаа
Ж.Отгонхишиг
2024-03-18 18:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
13 2024-03-21 15:40:19 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Сүхбаатар
Б.Өлзийхишиг
2023-04-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-03-21 15:39:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Дамдинхорол
Ж.Отгонхишиг
2023-08-10 17:09 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-03-21 15:38:44 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Чулуунхүү
Хариуцагч: Р.Балдансамбуу
Ж.Отгонхишиг
Б.Өлзийхишиг
Б.Уртнасан
2023-08-14 17:11 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.

Нийт 24 хурал байна.