-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-03- 2024-04-03)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-02 11:41:59 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Шүүгдэгч: Х.Батбилэг
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Гэрч: А.Бямбажаргал
Шинжээч: Э.Дарамсэнгэ
Б.Уртнасан
2024-03-26 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-04-01 12:02:00 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Шүүгдэгч: А.Нандин-Эрдэнэ
Б.Уртнасан
2024-04-01 11:03 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-03-29 16:24:45 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Ванданхиаругаа
Б.Уртнасан
2024-03-29 15:54 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-03-29 15:54:08 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Шүүгдэгч: Д.Батбуян
Б.Уртнасан
2024-03-29 14:58 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-03-28 10:59:20 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Ч.Гансүх
Б.Өлзийхишиг
2024-03-28 10:04 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-03-27 12:10:10 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ёндонжамц
Б.Өлзийхишиг
2024-03-27 11:19 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-03-27 11:19:10 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: П.Мөнхзул
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Б.Уртнасан
2024-03-27 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-03-27 10:12:05 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Яллагдагч: Б.Болдбаатар
Б.Өлзийхишиг
2024-03-26 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-03-26 16:23:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Гансүх
Б.Уртнасан
2024-03-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-03-26 16:21:42 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Шүүгдэгч: Б.Отгонсүх
Шүүгдэгч: Ж.Очир
Шүүгдэгч: З.Сүхболд
Б.Өлзийхишиг
2024-03-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-03-26 15:14:13 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2024-03-26 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-03-20 12:42:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: В.Эрдэнээ
Б.Уртнасан
2024-03-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-03-20 11:52:57 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бумцэнд
Б.Уртнасан
2024-03-20 11:33 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-03-20 11:32:48 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Баасандорж
Б.Уртнасан
2024-03-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-03-20 11:32:46 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Баасандорж
Б.Уртнасан
2024-03-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 32 хурал байна.