-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-03- 2024-04-03)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-03 17:43:04 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Оюунбат
Хохирогч: Б.Жавзан
Эрх бүхий албан тушаалтан: Т.Батмөнх
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-04-03 17:18:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Цэндмаа
Хохирогч: Б.Нарансолонго
Эрх бүхий албан тушаалтан: Т.Батмөнх
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 16:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-04-03 16:37:12 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Ган-Эрдэнэ
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 15:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-04-03 16:34:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Баярмагнай
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-04-03 16:24:08 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Банзрагч
Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Хохирогч: Э.Төрцэцэг
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-04-03 16:13:04 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Батдорж
Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Хохирогч: Н.Отгонбаяр
Б.Мөнхзаяа
2024-04-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-04-03 12:06:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Р.Нарангэрэл
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-03 12:06:34 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-04-03 11:43:37 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Д.Баатарчулуун
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 10:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-04-03 11:42:21 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: О.Жыргаубек
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-04-03 11:41:14 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Бу. Түмэнжаргал
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 09:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-04-03 11:40:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Ялтан: Б.Түмэнжаргал
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-04-03 11:39:17 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Ялтан: Б.Отгонбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 09:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-04-03 11:38:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Ялтан: П.Нямхүү
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Т.Цэцэгмаа
2024-04-03 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-04-02 11:36:41 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
Яллагдагч: Т.Отгонтуяа
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хохирогч: Д.Баяндбахад
Б.Гантөгс
2024-04-01 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан

Нийт 123 хурал байна.