-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-22- 2024-02-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-21 16:21:48 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бямбажав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Нургайф
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
С.Оюунгэрэл
2024-03-12 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
2 2024-02-20 11:27:42 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баярсайхан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-26 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаан товлосон.
3 2024-02-19 19:27:47 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Бүтээ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
4 2024-02-19 19:27:47 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Бүтээ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
5 2024-02-19 16:29:19 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Болдбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Ганзориг
С.Оюунгэрэл
2024-02-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
6 2024-02-16 09:52:06 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ө.Түвдэндорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
С.Оюунгэрэл
2024-03-07 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
7 2024-02-15 12:16:45 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бямбажав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Нургайф
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
С.Оюунгэрэл
2024-03-12 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
8 2024-02-15 09:57:40 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Гантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-14 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
9 2024-02-15 09:56:51 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Болдбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Ганзориг
С.Оюунгэрэл
2024-02-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
10 2024-02-15 09:56:05 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
С.Оюунгэрэл
2024-04-18 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
11 2024-02-06 15:44:09 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баярсайхан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-26 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
12 2024-02-06 15:22:08 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Гантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-14 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
13 2024-01-31 18:11:20 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хүрэл соёмбо ХХК
Хариуцагч: Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газрын тендерийн үнэлгээний хороо
Гуравдагч этгээд: Цаст буурал алтай ХХК
Г.Янжиндулам
2024-01-22 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
14 2024-01-26 15:18:26 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батчингис
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
Г.Янжиндулам
2024-02-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
15 2024-01-24 21:26:18 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Амаржаргал /Миний сутай/ НҮТББ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэцэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
С.Оюунгэрэл
2024-02-16 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

Нийт 18 хурал байна.