-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-22- 2024-02-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-22 16:56:53 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Бадрал
Шүүгдэгч: Р.Даваабал
Хохирогч: Ж.Жав
Хохирогчийн өмгөөлөгч: н.Очирбат
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
2 2024-02-22 16:41:42 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: Л.Уранчимэг
Хохирогч: Б.Мөнхжин
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
3 2024-02-22 16:28:07 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Шүүгдэгч: М.Отгонцагаан
Шүүгдэгч: Б.Дариймаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
4 2024-02-22 15:17:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: н.Очирбат
Шүүгдэгч: Х.Гантулга
Шүүгдэгч: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Эрдэнэзаяа
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2024-02-22 13:42:40 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Шүүгдэгч: Ц.Мягмардорж
Шүүгдэгч: Б.Алтансүх
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Анхтуяа
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2024-02-22 11:17:09 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Бадрал
Шүүгдэгч: Г.Өөдэй
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
7 2024-01-30 18:01:10 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: Б.Гантогтох
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хохирогч: Ж.Ану
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-01-30 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
8 2024-01-30 17:19:35 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Шүүгдэгч: Ц.Мягмардорж
Шүүгдэгч: Б.Алтансүх
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Анхтуяа
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
9 2024-01-30 11:40:01 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: О.Асалбек
Хохирогч: К.Жайнур
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-01-30 13:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
10 2024-01-30 11:27:40 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Бадрал
Шүүгдэгч: Г.Өөдэй
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-02-22 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч солигдсон, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
11 2024-01-30 11:10:18 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: У.Мэндбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: н.Очирбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: П.Жүгдэр
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-01-30 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
12 2024-01-30 10:06:47 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: Т.Арлангоо
Хохирогч: Д.Сонинцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-01-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
13 2024-01-30 10:01:18 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
Шүүгдэгч: Т.Ганхуяг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Хохирогч: Ч.Адьяажав
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2024-01-30 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

Нийт 13 хурал байна.