-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-22- 2024-02-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-22 11:45:32 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Лхагва
Б.Раушан
2024-02-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-02-22 11:44:34 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Чулуунсүрэн
Б.Раушан
2024-02-22 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
3 2024-02-22 11:43:31 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Алтанцэцэг
Б.Раушан
2024-02-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-02-22 11:14:26 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Түмэндэмбэрэл
Б.Раушан
2024-02-22 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-02-08 14:29:03 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: н.Лхамноржин
Хариуцагч: Д.Даваабал
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-21 14:22 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2024-02-08 12:58:52 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Наваансүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Басбиш
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-08 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
7 2024-02-07 10:11:59 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газар
Б.Раушан
2023-12-06 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2024-02-01 19:16:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Хүрэлболд
Хариуцагч: Б.Буянбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-01 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
9 2024-01-31 13:22:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Жумаахан
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-01-31 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-01-31 12:46:42 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Урантуяа
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-01-31 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-01-31 11:51:34 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Энхтуяа
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-01-31 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-01-26 15:34:46 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Сүхбаатар
Б.Раушан
2024-01-25 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-01-26 12:53:49 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: О.Цэрэннадмид
Б.Раушан
2024-01-26 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
14 2024-01-25 16:23:01 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Должин
Хариуцагч: С.Дагвасүрэн
Б.Раушан
2024-01-25 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-01-25 12:47:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Төмөрбаатар
Б.Раушан
2024-01-25 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 23 хурал байна.