-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-02- 2024-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-27 12:53:17 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батбөх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Ч.Цэнд-Очир
2024-02-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2024-02-26 12:05:42 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээд: Б.Хоролгарав
Ч.Цэнд-Очир
2024-02-26 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
3 2024-02-21 11:58:39 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Баасанжав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид, А.Мядагмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Ч.Цэнд-Очир
2024-02-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. (хүлээн авахаас татгалзсан)
4 2024-02-15 15:47:27 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2024-02-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2024-02-09 10:14:36 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2024-02-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
6 2024-02-08 11:47:55 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Ганчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Нацагдорж
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид, А.Мядагмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Л.Тунгалаг
2024-02-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
7 2024-02-06 15:15:18 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батбөх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Ч.Цэнд-Очир
2024-02-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
8 2024-01-31 10:31:30 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Ганчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Нацагдорж
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид, А.Мядагмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Л.Тунгалаг
2024-02-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
9 2024-01-26 14:15:17 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2024-02-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй
10 2024-01-24 10:28:56 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Аранлав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Хариуцагч: Б.Наранбат
Н.Амарзаяа
2024-01-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
11 2024-01-23 11:00:59 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2024-02-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
12 2024-01-22 10:17:13 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Ганчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Цэрэннадмид, А.Мядагмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Нацагдорж
Л.Тунгалаг
2024-01-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
13 2024-01-15 09:44:42 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Аранлав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Хариуцагч: Ч.Наранбат
Н.Амарзаяа
2024-01-15 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
14 2024-01-12 16:30:41 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Баянбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Төмөрбаатар
Гуравдагч этгээд: З.Арсланбаатар
Гуравдагч этгээд: Н.Дамдиндорж
Л.Тунгалаг
2024-01-12 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
15 2024-01-12 09:45:49 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2024-01-12 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 19 хурал байна.