-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-02- 2024-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-21 10:09:47 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цагаан өвөлжөө ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Батмагнай, Н.Банзрагч
Хариуцагч: Алдархаан сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Болд, Н.Идэрбат
Ч.Цэнд-Очир
2024-06-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
2 2024-06-17 15:16:12 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Ганхуяг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Г.Дамдинжав, Н.Бямбадорж
Ч.Цэнд-Очир
2024-06-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
3 2024-06-13 11:49:18 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Даваасүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баярцогт
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Н.Амарзаяа
2024-06-13 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
4 2024-06-10 12:22:59 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Хүрэлбаатар
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч У..Батдаваа
Гуравдагч этгээд: Б.Чадраабал
Ч.Цэнд-Очир
2024-06-10 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
5 2024-06-06 09:38:28 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баярцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Нэхэмжлэгч: Ж.Даваасүрэн
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Н.Амарзаяа
2024-06-06 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
6 2024-05-10 12:40:31 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Доржжанцан нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхжаргал
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Гуравдагч этгээд: М.Ринчинсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2024-05-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
7 2024-05-08 15:49:27 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Эс ди Баянхөдөө ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Тэмүүжин
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: У.Хүрэлсүх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Долгорсүрэн
Хариуцагч: А.Хандмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ц.Дагвадорж
Н.Амарзаяа
2024-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. (хүлээн авахаас татгалзсан)
8 2024-05-08 13:26:31 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Батжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Их-Уул сумын Засаг дарга О.Одонтуяа
Гуравдагч этгээд: Э.Удвал
Ч.Цэнд-Очир
2024-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
9 2024-05-07 13:44:48 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Давхарбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Амгалан
Л.Тунгалаг
2024-05-07 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
10 2024-04-30 11:12:59 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Батжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Их-Уул сумын Засаг дарга О.Одонтуяа
Гуравдагч этгээд: Э.Удвал
Ч.Цэнд-Очир
2024-04-30 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
11 2024-04-30 10:36:39 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Доржжанцан
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Гуравдагч этгээд: Х.Ринчинсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Л.Тунгалаг
2024-04-30 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
12 2024-04-29 14:47:27 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Давхарбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Амгалан
Л.Тунгалаг
2024-05-07 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
13 2024-04-29 10:34:35 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Давхарбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Амгалан
Л.Тунгалаг
2024-05-07 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
14 2024-04-23 10:24:47 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Эс ди Баянхөдөө ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Тэмүүжин
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: У.Хүрэлсүх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Долгорсүрэн
Хариуцагч: А.Хандмаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ц.Дагвадорж
Н.Амарзаяа
2024-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
15 2024-04-15 15:55:24 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Давхарбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Амгалан
Л.Тунгалаг
2024-05-07 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 43 хурал байна.